«Δεν θα πρέπει οι μάζες να αφεθούν να αποφασίζουν για το πεπρωμένο τους»

Νικόλαος Λ. Μωραίτης. Ph.D.

Βρισκόμαστε σε μια πορεία εθνικής, οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, και πνευματικής παρακμής. Η Ελληνική κοινωνία ζητάει να μάθει ποιά είναι η αλήθεια. ‘Υψιστης σημασίας για όποιον προσπαθεί να καταλάβει γιατί διακυβεύεται το συμφέρον και η επιβίωση των Ελλήνων, γιατί φτάσαμε εδώ που είμαστε και που πάμε. Ο κόσμος ζητάει απεγνωσμένα λύσεις και διέξοδο από την κρίση και ένα ασφαλή μέλλον για τον εαυτό του και για την πατρίδα.

Υπάρχει, όμως, μια μεγάλη ομάδα ελλήνων πολιτών που δεν μπορεί να γνωρίσει την «αλήθεια» γιατί βρίσκεται φυλακισμένει μέσα στις αυταπάτες της και στα δεσμά των εξουσιαστών που χειραγωγούν τις συνείδησή της. Αυτοί οι εξουσιαστές χρησιμοποιούν κίνητρα και μηχανισμούς για να μην μπορεί ο λαός να απαλλαγή από την επιρροή τους. Και το πετυχένουν οδηγόντας τον λαό στην απαιδευσία. Πιστεύοντας, η ελίτ εξουσίας, ότι κατέχουν και διαχειρίζονται την «απότυτη αλήθεια,» χειραγωγούν την συνείδηση και τις αισθήσεις του λαού που ζουν φυλακισμένοι μέσα στις αυταπάτες. Με αυτήν την έννοια, οι ελίτ πιστεύουν ότι “αυτοί καθορίζουν τις αισθήσεις των μαζών και έχουν το δικαίωμα και υποχρέωση να δίνουν εντολές και οι «μάζες» να τις εκτελούν.” Δηλαδή, την “αλήθεια” για την εμπειρία και τα συμφέροντα της «μάζας» την καθορίζουν εκείνοι που θεωρούν ότι κατέχουν τη “απόλυτη αλήθεια”. Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι η “απόλυτη αλήθεια” είναι ανεξάρτητη από τις εμπειρίες και τα συμφέροντα της «κοινωνικής μάζας”.

Με δεδομένα τα παραπάνω, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία θέματα. Πρώτον, τα αποτελέσματα μιας σχετικιστικής ή, εναλλακτικά, μιας απολυτιστικής ερμηνείας της θεωρίας όσον αφορά τη συνέπεια της λογικής της τελευταίας. Το δεύτερο και πιο σημαντικό θέμα είναι οι πρακτικές συνέπειες των δύο αυτών ερμηνιών ως οδηγοί για την πολιτική δράση, για να δούμε ποιοί είναι αυτοί που κρατούν τις μάζες απαίδευτες και χειραγωγούν τις συνειδήσεις μέσω της “απόλυτης αλήθειας” ώστε να μην μπορούν να την γνωρίζουν παρά μόνο την “αλήθεια” που καθορίζουν οι ελίτς. Ποιός είναι ο μηχανισμός και το κίνητρο που χρησιμοποιούν για να τους κάνουν να πιστεύουν σε αυταπάτες; Και τρίτο, το σημαντικότερο, πως θα μπορέσουν οι μάζες να απαλαγούν από τα δεσμά των αισθήσεων και από τα δεσμά αυτών που χειραγωγούν τις συνειδήσεις τους για να γνωρίσουν την “αλήθεια”; Είναι απαραίτητο, συγχρόνως, να επισημανθεί ποιά είναι η λύση και διέξοδος για το λαό για να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτή την χειραγώγηση.

Αρχικά, για να μπορέσουν, όμως, οι πολίτες να έχουν μια εικόνα περί «απόλυτης αλήθειας», θα πρέπει να επικεντρωθούν στην διάκριση μεταξύ δύο θεωριών. Τη θεωρία του απολύτου που αντιστοιχεί στην ιδεατή (ιδεολογική) έκφραση των ελίτ, που βρίσκονται στη υπηρεσία της ισχύος και του κέρδους, και που διαμορφώνει τη σκέψη του κοινού, και εναλλακτικά, τη θεωρία της σχετικότητας, που είναι σε διαλεκτική αντίθεση με την απολυτότητα, και που μπορεί κάποιος να προβεί σε μια εμπειρική ανάλυση των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων. Με αυτή την παρατήρηση, θα μπορέσουν: Πρώτον, να δράσουν προς το δικό τους συμφέρον. Δεύτερον, να κατανοήσουν ποιά είναι τα κίνητρα και οι μηχανισμοί που καθορίζουν τις εξελίξεις. Τρίτον, να έχουν μια σαφή γνώση για τη θεωρία που χρησιμοποιείται από την κυρίαρχη τάξη που καθορίζει και χειραγωγεί τις συνειδήσεις τους. Και τελικώς, να διαπιστώσουν ότι τους υποτάσουν σε μια δική τους ιδεοληψία και απαιδευσία.

Η επιχειρηματολογία μου συνίσταται ότι ο «ιδεαλισμός» της θεωρίας του «απολύτου» κατασκεύαζεται και χρησιμοποιηείται από την αστική τάξη για να χειραγωγεί τις μάζες μέσω της «Απόλυτης αλήθειας». Βλέπουμε, αναλυτικά, πως οι ελίτ κατασκευάζουν τις ιδεολογίες, που αποτελούν ωφελιμιστικά πρότυπα, πνευματικές πεμπτουσίες, για να διατηρήσουν τα δικά τους συμφέροντα, δίνοντας ουτοπικές υποσχέσεις, στις μάζες για συμμετοχή στην εξουσία. Είναι, όμως, σίγουρες αυτές οι ελίτ ότι ποτέ δεν θα εκπληρωθούν τα αιτήματα των μαζών. Γι’ αυτό και οι ελίτ αναπτύσουν έντονη πολιτική δραστηριότητα για την υπεράσπιση της ευνοικής θέσης που κατέχουν προσπαθόντας να αναλάβουν την πολιτική εξουσία «στο όνομα των μαζών,» και ονειρεύονται να γίνουν οδηγητές τους. ‘Οπως στις επαναστατικές περιόδους του παρελθόντος η αντήληψη ήταν ότι οι μάζες δεν θα πρέπει να αφεθούν να αποφασίζουν για το πεπρωμένο τους συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας.

Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι «κομμουνιστές», «σοσιαλιστές», «εκσυγχρονιστές», «αναθεωριτές», «μαρξιστική Αριστερά», «ανανεωτικοί αριστεροί», «κεντροαριστεροί», και «δημοκρατικοί», δίνουν αυτούς τους ορισμούς που δεν μπορούν να αντέξουν στην εμπειρική δοκιμασία, δεν επαληθεύονται με αναφορά στις εμπειρίες του πολίτη. ‘Ετσι, το ερώτημα είναι: Ποιά είναι η πρακτική έννοια που δίνουμε στους όρους αυτούς; Τι εννοούμε με τους όρους πρακτικά; Ορίζουμε τα πράγματα με έναν τρόπο που προστατεύει το συμφέρον μας. Πρέπει να περιγράψουμε αυτό που σήμερα συμβαίνει στο κόσμο από μια εμπειρική θέση. Επειδή ιδέες και εμπειρίες αποτελούν ενότητα, οι επαναστατικές αλλαγές στην εμπειρία εισάγουν πάντοτε νέα λεξιλόγια και μια συνακόλουθη αναδιατύπωση της ιστορίας. Ο «κομμουνισμός», ο «σοσιαλισμός» ή η δημοκρατία είναι τρεις από τους πολλούς όρους στους οποίους μόνο μια κοινωνία που θα είναι στηριγμένη στην αρχή της ισότητας θα μπορέσει να δώσει ένα εμπειρικό νόημα. Γι’ αυτό και η απάθεια των πολιτών χρησιμοποείται για να δικαιολογηθεί η συνεχιζόμενη κυριαρχία των ελιτ.

Κατά συνέπεια, η θεωρία του απολύτου κατέστει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του αιώνα μας. Τούτο δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως. Ο προαναφερθείς όρος προσδιορίζει την μέθοδο έρευνας η οποία θεωρεί ότι οι «αλήθειες» που κατέχουν οι άνθρωποι αντανακλούν «απόλυτες αλήθειες» που είναι ανεξάρτητες από αυτούς και ιδιαίτερα από τα συμφέροντά τους και τις εμπειρίες τους. Οι ανθρώπινες «αλήθειες», τότε, μπορεί να είναι ανακαλύψιμες μόνο αν κάποιος χρησιμοποιεί τη «σωστή» μεθοδολογία.

Δηλαδή, αυτές οι ιδεολογίες πηγάζουν από το κίνητρο της προστασίας των συμφερόντων των ελίτ. Αυτή την ιδεολογία, που είναι η θεωρία της Απολυτότητας, «πρέπει» να υιοθετούν οι λαικές μάζες και να την ακολουθούν ώστε οι προνομιούχες ελίτ να δικαιολογούν και να διευθύνουν την διατήρηση αυτού του συστήματος. Αυτή η ιδεολογία είναι το «θανατηφόρο δηλητήριο» του κάθε «αφελή» πολίτη που «αλληθωρίζει δεξιά και αριστερά» μη μπορώντας να έχει την δυνατότητα να δει εμπειρικά τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική μας ανεξαρτησία.

Εκτιμώ ότι για να κατανοήσουμε την “απόλυτη αλήθεια,” χρήζουν οι εξής διευκρινίσεις. Τι είναι η “απόλυτη αλήθεια” ή οι “πολιτικές αλήθειες.” Πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα στο τι απεικονίζουν οι εννοιες αυτές.
Ως «πολιτικές αλήθειες» εννοούμε τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις έννοιες, τους ορισμούς, τις περιγραφές, τις κατατμήσεις, τις εκφράσεις, τις θεωρίες, τις φιλοσοφίες, τις ιδεολογίες, τις σκέψεις. Οι ανθρώπινες αλήθειες αποτελούν πάντοτε τα ιδεολογικά πρότυπα για τη διατήρηση των συμφερόντων μας. Οι βιολογικές αλήθειες είναι πρότυπα για τη διατήρηση της ζωής και της υγείας, ενώ οι πολιτικές αλήθειες αποτελούν για κάθε άτομο πρότυπα για τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής του κατάστασης.
Ένα από τα βασικότερα αξιώματα είναι ότι ιδέα και εμπειρία, θεωρία και πράξη είναι συνδεδεμένες. Σχηματίζουν μιαν ενότητα και η μια αποτελεί τη λειτουργική έκφραση της άλλης. Η μια από τις ωφελιμιστικές αυτές κατηγορίες προηγείται της άλλης, και αποτελεί αίτιο της τελευταίας. Και εδώ είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός θεωρίας και πράξης, εμπειρίας και σκέψης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ένα από τα βασικότερα αξιώματα είναι να κατανοήσουμε το διαχωρισμό μεταξύ θεωρίας και πράξης, εμπειρίας και ιδέας, λόγια και πρακτική. Αυτά τα δύο άκρα σχηματίζουν μιαν ενότητα και η μια αποτελεί τη λειτουργική έκφραση της άλλης. Η μια από τις ωφελιμιστικές αυτές κατηγορίες προηγείται της άλλης, και αποτελεί αίτιο της τελευταίας. Και εδώ είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός θεωρίας και πράξης, εμπειρίας και σκέψης.

Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίητο να επισημανθεί ότι για τις δύο Σχολές θεωρίας και δύο ερμηνείες, που έχουμε αναφέρει, τους Απόλυτους και τους Σχετικιστές, τα κεντρικά σημεία είναι πως θεωρία-πράξη, σκέψη-εμπειρία, ιδέα και πρακτική είναι συνδεμένα. Το ερώτημα που εγείρεται εδώ είναι: Πρωτοπορεί η συναίσθηση της εμπειρίας; Δηλαδή προκύπτουν νέες ιδέες στη σκέψη μας και μετά τις εφαρμόζουμε, για να μεταβληθεί ο κόσμος; ‘Η η πράξη/συμφέρον μας οδηγεί στη σκέψη/συναίσθηση; Ανεξάρτητα από το ότι οι μάζες δεν πρόσεξαν αυτό το σημείο ποτέ, εν τούτις η απάντηση είναι σαφής. Οι απόλυτοι θέτουν πρώτα την συναίσθηση. Πιστεύουν πως όταν γεννηθεί μιά νέα κοινωνικο-οικονομική πολιτική αντίληψη στη σκέψη του λαού, τότε αυτός ενεργεί να μετατρέψει το σύστημα ανάλογα. Αντίθετα, ο σχετικιστής υποστηρίζει, ότι δεν είναι οι ιδέες που κατευθύνουν την ιστορία, αλλά οι συγκρούσεις μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων. Δεν πρέπει να παρατηρούμε τις ιδέες, αλλά τα συμφέροντα και τις επιδράσεις ως κίνητρα. Οι άνθρωποι κτίζουν τις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές δομές, για να διατηρήσουν την κοινωνική και οικονομική τους θέση. ‘Οταν σκέψη-ύπαρξη, ιδέα-εμπειρία, θεωρία-πράξη έχουν μιά ενότητα, τότε μόνο, μιά εμπειρική αντίληψη της ιδεολογίας δίνει μιά έννοια. Οι «αλήθειες», υποστηρίζει ο σχετικισμός, καθορίζονται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή, η διατήρηση της εμπειρικής μας κατάστασης είναι που καθορίζει την κατάσταση της σκέψης. Με τον σχετικισμό γνωρίζουμε γιατί οι ελίτ θέτουν τις ιδέες πριν από την εμπειρία όταν απευθύνονται στις μάζες, ισχυρίζοντας ότι η προσπάθειά τους θα αναπτύσσει τη συνείδηση των «μαζών».

Επομένως, για κάποιον ο οποίος επιθυμεί τη διατήρηση των ελίτ η άποψη που δίδουν την πρωτοκαθεδρία στις ιδέες, είναι απόλυτα ορθή. Ενώ για όσους ταυτίζονται με τις μάζες και θέλουν να διατηρήσουν τις τελευταίες, απόλυτα ορθή είναι η άποψη που δίδει την ιδιότητα του πρωτογενούς αιτιατού παράγοντα στην εμπειρία. ‘Εχουμε εξηγήσει αλλού το λόγο για τον οποίο οι ελίτ δίνουν την πρωτοκαθεδρία στις ιδέες όταν απαυθύνονται στις μάζες. Η στάση αυτή προέρχεται από – και προυποθέτει (υπερασπίζει αυτομάτως) τη συνέχιση των σχέσεων υπεροχής έναντι των μαζών.

Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους σχετικιστές. Οι σχετικιστικοί συμφωνούν στο επιχείρημα ότι υπάρχει μια ενότητα μεταξύ σκέψης και πράξης. Αντίθετα, πιστεύουν ότι οι ιδέες μας δεν απελευθερώνονται ποτέ από την εμπειρία μας, για ν’ απεικονίσουν την εμπειρία κάποιου άλλου ατόμου. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η σύνδεση μεταξύ πράξης και σκέψης είναι όχι μόνο για τους ελίτ, που πιστεύουν οι απόλυτοι, αλλά είναι και για κάθε άτομο. Η ενότητα αυτή υπάρχει, είτε ο κόσμος κινηθεί προς τ’ αριστερά, ή προς τα δεξιά. Δεν πιστεύουν οι σχετικιστικοί σε «απόλυτες αλήθειες», αλλά, υποστηρίζουν, ότι η κάθε αλήθεια για κάθε άτομο απεικονίζει την εμπειρία και το συμφέρον του ατόμου. Δεν πιστεύουν σε «αντικειμενικές αλήθειες», που να είναι ανεξάρτητες από τις μάζες.

Αυτό που ο σχετικιστής υποστηρίζει είναι ότι το λειτούργημα της πολιτικής δραστηριότητας και της ιδεολογίας είναι να υποστηρίζουν τα συμφέροντα των ελίτς έναντι αυτών που έχουν λιγότερα. Οι σχετικιστικοί ερμηνεύουν αυτό εννοώντας, ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολιτική σκέψη και πράξη προς υποστήριξη ευνοουμένων συμφερόντων. ‘Οσο η κοινωνική τους θέση είναι πιό ελίτ, τόσο πιό πολύ θα κυριαρχίσουν την πολιτική και την φιλοσοφία της κοινότητάς τους ή της τάξης τους, για να την προστατεύσουν. Καθώς, η κοινωνικο-οικονομική κρίση χωρίζει μιά κοινωνία σε δυό ομάδες, τα μέλη των οποίων δεν μπορούν να διατηρήσουν τις κοινωνικές τους υπάρξεις, ανακαλύπτουν ότι ο σχετικιστιμός ως αποτέλεσμα γίνεται αλήθεια για τους ανθρώπους με την λιγότερη θέση.

Για να εκτιμήσουμε πως οι Απόλυτοι αποτυγχάνουν να περιγράψουν την ανάγκη των σύγχρονων γεγονότων, ας σκεφθούμε την διαφορά μεταξύ εμπειρικής εξήγησης–η οποία δείχνει την ιδεολογία των ανθρώπων ως μιάς φυσικής έκφρασης των άμεσων συμφερόντων τους– και ιδεολογικής εξήγησης, η οποία περιγράφει τις ιδέες τους ως λάθος και μιλάν ν’ αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση δίνοντάς τους μια σωστή κατανόηση. Ας θυμηθούμε επίσης, ότι ο ισχυρισμός των απολύτων είναι ότι η σύνδεση της ιδέας και της εμπειρίας δεν απευθύνεται στις μάζες.

Επιπρόσθετα, για τον απόλυτο ή την θεωρία του, αυτή η «απόλυτη αλήθεια» είναι σχετική με την εμπειρία και τα συμφέροντα των ελίτ, αλλά δεν είναι σχετική με τα συμφέροντα και την εμπειρία της κοινωνίας και μόνο αυτοί την γνωρίζουν, και την ανακαλύπτουν για τους άλλους. Δηλαδή, πιστεύουν, ότι η κοινωνία έχει λανθασμένη συναίσθηση, δεν γνωρίζει τα συμφέροντά της, γιατί οι αλήθειες αυτές είναι φτιαγμένες έτσι σαν να έχουν απόλυτη και ανεξάρτητη ύπαρξη. Μ’ αυτόν τον τρόπο δείχνουν πως μόνο αυτοί μπορούν ν’ ανακαλύψουν την αλήθεια για τις μάζες. Συνεπώς, οι απόλυτοι φθάνουν στα συμπεράσματα των ελίτς. Το πιστεύουν αυτό, διότι θέλουν το κόμμα να γνωρίζει την αλήθεια και να την επιβάλλουν στον κόσμο, ότι, δηλαδή, η ελίτ, το κόμμα έχει καλύτερη γνώση για την αλήθεια γιατί υπάρχουν άτομα που είναι πιο ειδικά και πιο διανοούμενα.

Κατά συνέπεια, οι απόλυτοι πιστεύουν, ότι υπάρχει μια αλήθεια, που είναι ανεξάρτητη από τον πολίτη, όχι σχετική. Πιστεύουν ότι όλες αυτές οι «αλήθειες» είναι απόλυτες, «εμείς» τις ανακαλύπτουμε για σας, εσείς δεν έχετε επαφή με την «απόλυτη αλήθεια» και κατ’ αυτό τον τρόπο διατηρείται η θέση των ελίτ εναντίον των πολιτών. Αντίθετα, ο σχετικιστής δεν πιστεύει πως υπάρχει αντικειμενική (απόλυτη) «αλήθεια» ανεξάρτητη από τον λαό. Υποστηρίζει ότι όλες οι «αλήθειες» είναι χρήσιμες επινοήσεις για όλους τους ανθρώπους. Ενώ για τους απόλυτους είναι χρήσιμες επινοήσεις μόνο για τα κόμματα. Δεν συμφέρει να παραδεχθούν, ότι η κάθε αλήθεια είναι «σχετική» για κάθε άτομο και ότι απεικονίζει την εμπειρία, το συμφέρον και την επιβίωση του κάθε ατόμου.

Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές ότι, όσο κι αν επιθυμούν να ενεργήσουν προς όφελος του λαού, όσο κι αν προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους ότι ενεργούν μέσα από αυτές τις παραμέτρους, οι ελίτ, σε αυτή την περιόδο κρίσεων – όταν όλο και μεγαλύτερες μάζες προσβάλλονται από την κοινωνικοοικονομική εξαθλίωση – αναγκάζονται να εφαρμόσουν μια πολιτική που μεταφέρουν αυτή την εξαθλίωση πρώτα στις χαμηλότερες οικονομικές τάξεις. Με λίγα λόγια, γίνοντε υπερασπιστές των πλουσίων και εχθροί των φτωχών.

Σε αντίθεση με την απολυτότητα, παρατηρούμε ότι, με βάση τη θεωρία της σχετικότητας, μπορούμε να προβούμε σε μια εμπειρική ανάλυση, προκειμένου να δούμε τη σχέση ανάμεσα στα συμφέροντα των ελίτ και των διαφορετικών ομάδων. Βλέπουμε ότι με βάση τη θεωρία της σχετικότητας, οδηγούμαστε, μέσα από την εμπειρική πρόσβαση να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιά είναι η κατευθυντήρια δύναμη της σημερινής αλλαγής που βιώνουμε καθημερινά, ποιά είναι η λειτουργία της πολιτικής και της ιδεολογίας και γιατί.

Ο σχετικισμός είναι η «αλήθεια» της εμπειρίας μας. Οι μεταβαλόμενες εμπειρίες μας καθιστούν τον σχετικισμό πιο αληθινό για μας. Με την θεωρία της σχετικότητας θα μπορέσουν οι πολίτες να απαλλαγούν από την ιδεολογική ηγεμονία, από τον ιδεολογικό μηχανισμό της «απόλυτης αλήθειας», από την «χειραγώγηση» των συνειδήσεων και από κάθε ιδεαλισμό. Επειδή ο σχετικισμός είναι η «αλήθεια» της εμπειρίας μας, μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια βασιζόμενοι σε εμπειρική ανάλυση.

Εν κατακλείδι: Για να απαλλαγούν οι πολίτες από τις ιδεολογικές παραισθήσεις και να φύγουν από τις αυταπάτες, από τα δεσμά των ελίτ που χειραγωγούν τις αισθήσεις τους και να δουν την αλήθεια, έχουν μόνο μια εναλλακτική επιλογή. Αυτή είναι να αφυπνιστεί ο λαός και να δει τις δικές του ρεαλιστικές και εμπειρικές πραγματικότητες. Η ανάγκη της διατήρησης του κοινωνικού “status quo”των πολιτών να γεννήσει δικές τους αμοιβαίες εμπειρικές πραγματικότητες. Αυτή η εμπειρική πραγματικότητα θα είναι το κίνητρο που θα δημιουργήσει τις δικές του αντιλήψεις, τις δικές του αλήθειες, τις δικές του «πολιτικές ιδεολογίες», που θα αποτελούν τα δικά τους πρότυπα για τη διατήρηση της επιβίωσης του συλλογικού κοινού. Δηλαδή, για πρώτη φορά θα πρέπει η κοινή τους ιδεολογία να πηγάζει από το δικό τους βίωμα, να απεικονίζει το δικό τους συμφέρον, να είναι η λειτουργική έκφραση της δικής τους εμπειρικής πλευράς. ‘Ετσι ο λαός θα αναπτύξει ερμηνείες (ιδεολογίες) που θα συμβάλλουν στη διατήρηση του κοινού. Σήμερα πρέπει να έχουμε αμοιβαία «μαζική» εμπειρική απεικόνιση της κοινωνικής ανασφάλειας, της εθνικής κρίσης, που καθορίζονται από την ισχυρότερη ανάγκη που είναι η διατήρηση του επιπέδου της επιβίωσης του ελληνικού έθνους.

Αμετάθετο χρέος έχουμε να δούμε ότι οι ελίτ δικαιολογούν το δικό τους προσωπικό έλεγχο επί της συνείδησης της κοινωνίας μέσα από τη θεωρία της Απολυτότητας.
Για να καταρρεύσουν οι ψευδαισθήσεις, θα πρέπει οι πολίτες να ερευνήσουν και να δουν στην πράξη πως η ιδεολογία της απόλυτης «αλήθειας» εξομοιώνεται με την έμπρακτη πολιτική ταύτιση των ελίτ. Αντίστροφα, θα πρέπει να δουν ότι ο σχετικισμός είναι η «αλήθεια» της εμπειρίας τους. Οι μεταβαλόμενες εμπειρίες μας καθιστούν τον σχετικισμό πιο αληθινό για μας.

Μόνον με τον σχετικισμό θα μπορέσουν οι μάζες να μην έχουν αυταπάτες και να ξεφύγουν από τα δεσμά των ελίτ και του κόμματος που χειραγωγούν τις αισθήσεις τους, και να γνωρίσουν την αλήθεια βασιζόμενοι σε εμπειρική ανάλυση, Η εμπειρική πρόσβαση μας υποδεικνύει, με εμπειρικό τρόπο, πως να απαλλαχθούμε από την επιρροή των υποστηρικτών της απόλυτης αλήθειας.

Νικόλαος Λ. Μωραίτης. Ph.D.
Διεθνείς Σχέσεις-Συγκριτική πολιτική-
Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ.
Καλιφόρνια, U.S.A.
Member of International Hellenic Association (USA)
INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (USA)

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

7 σχόλια :

 1. Τι πρέπει να θυμόμαστε και να θυμώνουμε

  του Σπύρου Στάλια*

  Όταν η Χώρα μας προσχώρησε στο ευρώ, πέραν των άλλων συμφώνησε ότι:

  1) οποιαδήποτε οικονομική δυσπραγία ή κρίση, θεραπεύεται πάντα με την μείωση των μισθών, των συντάξεων, την μείωση των κρατικών δαπανών και την σχετική διάλυση του κράτους. Υποτίθεται ότι η άσκηση αυτής και μόνον της πολιτικής από την Κυβέρνηση, θα κάνει το Έθνος, μακροχρονίως πιο αποτελε-σματικό. Η συμφωνία αυτή ονομάζεται εισοδη-ματική πολιτική προς τα κάτω ή πιο χαριτωμένα, ευέλικτη πολιτική μισθών και τιμών. Είναι δε η μόνη πολιτική για την οποία που Λαός θα ψηφίζουμε. Με άλλα λόγια ψηφίζουμε με βάση ποιός θα κάνει την χώρα πιο ‘ανταγωνιστική', κόβοντας μισθούς και ξεπουλώντας το Κράτος. Δεν νομίζω ότι κάποιος πολιτικός μας είχε ενημερώσει ποτέ ότι μόνο για αυτό υπάρχουν οι εκλογές στην ευρωζώνη. Απόδειξη αυτού είναι ότι:

  2) Η Χώρα επίσης συμφώνησε ότι οι άλλες τέσσερες πολιτικές, που ασκεί κάθε επικυρίαρχη χώρα, η νομισματική πολιτική, η δημοσιονομική πολιτική, η συναλλαγματική πολιτική, και η εμπορική πολιτική να ασκούνται από την ΕΚΤ και την γραφειοκρατία των Βρυξελλών, που από την νομοθεσία της...
  ΕΕ, δεν θα έχουν καμία, μα καμία, ευθύνη για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των πολιτικών που ασκούν. Ούτε για αυτό μας είχαν ενημερώσει δηλαδή ότι είχαμε παραιτηθεί από κάθε πολιτική που αποτελεί όπλο για κάθε σύγχρονο κράτος για να αντιμετωπίζει το αβέβαιο του οικονομικό γίγνεσθαι, εσωτερικό και εξωτερικό.

  Αντίθετα πάσα αλλαγή από τις αρχές αυτές μας λένε, και έντονα τον τελευταίο καιρό, συνιστά χυδαίο ‘λαϊκισμό’.

  Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι η εφαρμογή των μνημονίων αποσκοπεί μόνον στην προστασία της αξίας του ευρώ, που άρα βασίζεται στην λιτότητα, στην ύφεση και στην διαρκή ανεργία, και κερδισμένοι είναι οι Τραπεζίτες, οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών και οι διορισμένοι πολιτικοί στις Χώρες της ευρωζώνης.

  Είναι νομίζω καιρός, από αυτό τον άθλιο μεσαιωνικό καθεστωτικό σκοταδισμό να απαλλαγούμε, και να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη μας, επιστρέφοντας στο Εθνικό μας Νόμισμα.

  Κάθε μέρα που περνά και δεν κατανικούμε το φόβο που μας κρατάει μέσα στο ευρώ, κάθε μέρα που παραμένουμε παθητικοί, τόσο πιο πολύ πλησιάζει και η μέρα που δεν θα μας ανήκει τίποτα σαν Λαός και θα μας πάρουν και τα σπίτια οι Τράπεζες που εμείς τις σώσαμε!

  Αξίζουμε κάτι καλύτερο από αυτή την ξεφτίλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΑΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΑΣΟΝΟΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ..

   ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΙΔΙ ΟΤΙ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΟΥ,Ο ΤΣΙΠΡΑΣ Νο2 ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΘΕΙ ΟΠΟΥ ΜΑΣΟΥΣΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ" ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΛΑΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ…
   https://www.youtube.com/watch?v=pT9VluQGYzQ

   ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ,ΠΟΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ,ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ..

   ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Σ’ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ Μ’ΑΥΤΟΝ..
   ΕΛΑΤΕ ΚΟΣΜΕ ΑΠΟ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ,ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΠΟΘΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ,ΝΑ ΝΙΩΘΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Ο ΑΠΑΤΡΙΣ ΕΒΡΑΙΟΣ..

   ΕΛΛΗΝΑΣ ΞΑΝΑΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ Σ’ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ,ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΕΙ,ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ….

   ΕΛΑΤΕ ΕΛΛΑΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΣΩΣ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ,ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ/Π ΚΑΙ ΠΕΡΑ…

   ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΕΧΥΣΑΝ ΑΙΜΑ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΓΙ’ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ,ΕΖΗΣΑΝ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΕΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΖΑΜΠΑ,ΦΕΡΕ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΗ ΖΕΙΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΚΕΣ,ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΖΑΜΠΑ,ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ…

   https://www.youtube.com/watch?v=pT9VluQGYzQ

   ΥΓ
   ΜΙΑ ΑΜΑΜΗΤΗ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ 65ΡΑ ΕΚΡΑΞΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΑΚΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕΤΕ....

   ΠΕΣΤΑ ΠΕΣΤΑ,ΚΡΑ ΚΡΑ ΚΡΑ ΚΡΑ ΚΡΑ....!!!!

   Διαγραφή
 2. ..το ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ μπορει να μην ειναι ικανη, αλλα ειναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ.!!
  το νομισμα απηχει ΣΧΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.!!!
  Αν δεν λυσουμε το ΜΕΓΑ θεμα του ποιος εκδιδει το νομισμα, το ποιος ελεγχει τη νομισματικη κυκλοφορια, ολα τα μεσα παραγωγης να παρεις δεν κανεις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.!!!

  Αφου δεν εχεις ουτε συνταγμα, δεν εχεις και εθνικη κυριαρχια, και αφου εχεις αυτή τη «σχεση» πρεπει να τελειωσεις με το χρεος, πρεπει να παμε σε εθνικο κρατικο νομισμα, ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ επιτελους απτο ευρω και την ΕΕ, να παμε σε ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, και να δικασουμε ολους αυτους που κατελυσαν την ελληνικη πολιτεια, ολο το προηγουμενο διαστημα…

  Πρώτον: Το Ε.ΠΑ.Μ. ασκεί ανελέητη πολιτική κριτική, διότι αυτή η κριτική είναι αρκούντως στοιχειοθετημένη.
  Δεύτερον: Το Ε.ΠΑ.Μ. ασκεί πολιτική κριτική, με τη σιγουριά αυτού που διαθέτει εμπεριστατωμένη πολιτική πρόταση ανατροπής και πραγματικής πολιτικής διεξόδου.
  Τρίτον: Το Ε.ΠΑ.Μ. ασκεί πολιτική κριτική, διότι θεωρεί υπέρτατο σε αξία το δικαίωμα της Ελληνικής κοινωνίας, να αρνείται να ταυτιστεί με τη δουλοπρεπή πολιτική διαχείριση την οποία επέλεξε ως μονόδρομο το χρεοκοπημένο πολιτικό προσωπικό της χώρας, που αρκείται σε ρόλο πέμπτης φάλαγγας, υπηρετώντας όλους αυτούς που επιβουλεύονται τη χώρα !!!

  Μια απόφαση είναι. Το Μέτωπο του μονοιασμένου Λαού είναι εδώ και είναι ένα και Ενιαίο. Τώρα που όλα τελειώνουν, τώρα που παίζεται στα ζάρια η ζωή και η αξιοπρέπεια, τώρα που ετοιμάζεται ο ακρωτηριασμός της πατρίδας και η άλωση και το ξεπούλημα κάθε σπιθαμής Ελληνικού εδάφους, θάλασσας και αέρα, τώρα που το Σύστημα των Αγορών και του Πλούτου μας θεωρεί πανίδα και όχι ανθρώπους, τώρα, όσο ακόμα μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια, τώρα θα δώσουμε τέλος στον εφιάλτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Ο ΛΑΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΦΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ,ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΚΡΥΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΑΣ Η ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ...

   ΟΤΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,ΙΔΙΩΤΙΚΗ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΩ,ΘΕΛΕΙ ΠΕΝΤΑΕΤΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΦΑΓΑΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ...

   ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ,ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΠ,ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΚΑΤΩ ΤΑ ΡΟΛΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ....

   ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΑΙΚΙΣΤΕΣ "ΣΚΙΖΩ ΜΝΗΜΟΝΙΑ" ???

   ΜΟΝΟ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΛΥΣΗ,ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ,ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ,ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΧΩΡΑ..!!

   ΕΔΩ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΤΙΚΟΥ..
   http://www.wakeup.gr/products/tyu/

   Διαγραφή
 3. Αν συνταχθούμε στο ΕΠΑΜ θα διώξουμε τους κατσαπλιάδες και θα ελευθερώσουμε την πατρίδα και τα παιδιά μας. Θα φτιάξουμε επιτέλους την 1η Ελληνική Δημοκρατία, που απο το 1821 χύνουμε αίμα χωρίς να καταφέρουμε να την καμαρώσουμε. Το ΕΠΑΜ δεν έχει ιδεολογικό προσανατολισμό, παρα μόνο το συμφέρον του τόπου και των παιδιών μας.
  Οργανωθείτε. Η πατρίδα σας χρειάζεται. Δεν περισσεύει κανείς.!!!!!!

  Καιρός να μπει τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει και δυναμώνει η οργάνωση που θα ενώσει όλους τους Έλληνες, στον κοινό στόχο, στον κοινό σκοπό, που δεν είναι άλλος από τον τερματισμό της κατοχής που υφιστάμεθα από τους ξένους, την Εθνική Ανεξαρτησία και την πραγματική Δημοκρατία, για να ελέγχει ο καθένας από εμάς, το τι συμβαίνει στην Πατρίδα του και όχι να έχει τυφλή εμπιστοσύνη σε κάποιους «σωτήρες».

  Αυτή η οργάνωση είναι το ΕΠΑΜ, που φτιάχτηκε μέσα από το λαό μας, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς, από ανθρώπους της διπλανής πόρτας, που κατάλαβαν ότι ο καθένας μόνος του δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα, αλλά χρειάζεται οργάνωση απέναντι σε αυτούς που μας πίνουν το αίμα και είναι τέλεια οργανωμένοι.

  …όταν ΟΛΟΙ σε εχουν πουλησει, σε εχουν απογοητευσει, ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΧΕΙΣ, https://www.youtube.com/watch?v=YHrR9931imU

  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
  Ε.ΠΑ.Μ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!
  ΨΗΦΙΖΩ Ε.ΠΑ.Μ ΨΗΦΙΖΩ ΕΛΛΑΔΑ !!
  http://epamhellas.gr/metavasi/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΤΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ,ΟΧΙ ΜΕ ΛΑΣΠΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΑΣ,ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ,ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΦΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΠΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ..

   ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΗ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΚΑΖΑΚΗ,ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΦΙΔΙΟΥ,ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΛΕΕΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΦΤΥΝΕΙ ΛΑΣΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ,ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ..

   ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΑ taxalia

   Βάλαμε επίτηδες ολόκληρο το κείμενό του, ώστε να μην κλαίγονται ορισμένοι πως τάχα «απομονώνουμε» συγκεκριμένες φράσεις: Δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα γράφει για τον Άγγλο συγγραφέα, αλλά επικεντρωνόμαστε στις θέσεις του Καζάκη για το κρίσιμο ζήτημα των Σκοπίων.

   Όπως βλέπουμε, αποκαλεί «μακεδονικές εθνότητες» (!!!) εκτός από τους Έλληνες, τους Βουλγαροσλάβους, τους Τούρκους, τους Εβραίους κλπ! ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΣΧΩΡΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΗ πως Μακεδόνες ονομάζονται απλά όσοι…κατοικούν στην συγκεκριμένη περιοχή και όσοι έχουν ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ!

   Το χειρότερο: Η μαρξιστική του (παρα)παιδεία τον κάνει να μιλάει μόνο για…λαούς και «ιμπεριαλιστές», ξεχνώντας ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!

   Όχι «κύριε»! Δεν σας τα είπανε καλά! Το ότι όντως τα Σκόπια και άλλα κράτη της περιοχής ελέγχονται απολύτως από το αμερικανοσιωνιστικό κατεστημένο (τον δεύτερο όρο δεν έχετε τολμήσει ποτέ να τον αναφέρετε, παρά μιλάτε για…ιμπεριαλισμούς!), δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει που οι γυφτοσκοπιανοί καπηλεύονται την Ιστορία μας!

   ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ, «εθνοσωτήρα» Καζάκη!
   Ούτε είναι πράκτορας (!!!) όποιος θέτει το θέμα ΠΡΩΤΑ στην Εθνική του διάσταση και μετά στην…προλετάρια, όπως κάνετε εσείς και οι σύντροφοί σας, που χάρη σε αυτήν ακριβώς την «θέση» ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ!

   Είτε σας αρέσει είτε όχι, Μακεδόνες μπορούν να ονομάζονται ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! Και ναι, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
   Όλα τ’ άλλα, είναι για αφελείς και ανιστόρητους!

   Πηγή: taxalia


   Διαγραφή
 4. ΜΑ ΚΑΛΑ ΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ,ΕΦΙΑΛΤΩΝ,ΚΟΜΜΑΤΑΝΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ,ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ??
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΑΧΑ ΜΕ ΚΟΠΤΕΙ ΡΩΤΑΩ.

  ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΟΡΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΙΔΕΤΑΙ,ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ "ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΛΕΕΙ ΔΥΟ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ??
  https://sorrasgegonota.wordpress.com/2012/11/29/minisiesxatisprodosias/

  1=ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ,ΟΠΟΤΕ ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ,ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ Ο ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΙΖΩ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΑ Η ΒΟΥΛΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ,ΒΟΥΛΗ,ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΟ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ…

  2=Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»..

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,ΜΟΝΑΧΑ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ,ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΕΙ,ΟΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ…ΜΟΝΑΧΑ ΑΥΤΟΣ..!!!!

  ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ Α’262-17/12/2014 ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xfl1/t31.0-8/11167801_1763872723836232_3473335247888286093_o.jpg

  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ,ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ
  http://alfeiospotamos.gr/?p=14143

  ΕΤΣΙ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΣΠΟΡΟΙ ΕΧΕΤΕ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΙΝΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΣΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][bsummary]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]