Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Μέ τίς ανοησίες πού γράφετε είναι σάν νά αρνείσθε τούς δικούς σας προγόνους.

Κανένας μουσουλμάνος δέν έγινε χριστιανός στήν διάρκεια τής τουρκοκρατίας, αντιθέτως η
συντριπτική πλειοψηφία τών σημερινών τούρκων είναι απόγονοι εξισλαμισθέντων χριστιανών. Στήν πραγματικότητα εμείς, οι σημερινοί Έλληνες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης καί επωνύμων, είμαστε απόγονοι τής μειονότητας τών πιό ξεροκέφαλων από τούς κατακτημένους χριστιανούς, πού παρά τήν βία, τίς απειλές αλλά καί τίς δωροδοκίες αρνήθηκαν νά αλλαξοπιστήσουν. Η γλώσσα, οι ονομασίες καί τά υπόλοιπα δέν καθόριζαν τό έθνος σέ εποχές σχεδόν πλήρους αναλφαβητισμού. Μέ τίς ανοησίες πού γράφετε είναι σά νά αρνείσθε τούς δικούς σας προγόνους. Πίστεψέ με, δέν τό αξίζουν.

1 σχόλιο :