Ξυπνήστε ρε πήγε 6 - 28 Οκτωβρίου 1940

H Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλει τα από Αλβανίας σύνορα της Ελλάδας. Συνάντηση Χίτλερ - Μουσσολίνι στη Φλωρεντία, τοπική ώρα 11.00. "Φύρερ, προελαύνουμε.." ήταν τα πρώτα λόγια του Μουσσολίνι.


Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. Επίσημη έναρξη του Πολέμου θεωρείται η «επίδοση του τελεσιγράφου», ενώ μετά τις 6 Απριλίου 1941, με την επέμβαση των Γερμανών, συνεχίστηκε ως ελληνοιταλικογερμανικός πόλεμος.

Ο πόλεμος αυτός ήταν το αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνι που είχε εγκαθιδρύσει στην Ιταλία. Στα μέσα του 1940, ο Μπενίτο Μουσολίνι, έχοντας ως πρότυπο τις κατακτήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, θέλησε να αποδείξει στους Γερμανούς συμμάχους του Άξονα ότι μπορεί και ο ίδιος να οδηγήσει την Ιταλία σε ανάλογες στρατιωτικές επιτυχίες. Η Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις στην Αφρική, όπως τη Σομαλιλάνδη, το καλοκαίρι του 1940, αλλά αυτές δεν ήταν επιτυχίες ανάλογες αυτών της ναζιστικής Γερμανίας. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι επιθυμούσε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένοιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική από την στιμή που η Ρουμανία είχε δεχθεί την γερμανική προστασία για τα πετρελαϊκά της κοιτάσματα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Ελληνικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του για τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού (το περίφημο «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι ανεξάρτητα των όσων έχουν γραφεί κατά καιρούς σε διάφορα έντυπα, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν αιφνίδιος. Η επίδοση του τελεσιγράφου αναμενόταν ήδη από ημέρα σε ημέρα, η δε ημερομηνία αυτή της επίδοσης θεωρούνταν η πλέον πιθανή δεδομένου ότι αποτελούσε εθνική επέτειο του φασισμού στην Ιταλία από το 1925. Αλλά και από ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριών που είχε αναπτυχθεί τότε, σε συνδυασμό με διάφορα γεγονότα όπως αναφέρονται παρακάτω, οδηγούσαν με απόλυτη ακρίβεια την επερχόμενη πολεμική σύγκρουση κατά την οποία η Ελλάδα βρέθηκε τουλάχιστον έτοιμη να την αντιμετωπίσει.
Ο Ελληνικός Στρατός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον ιταλικό σε υποχώρηση και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας είχε καταληφθεί από τους Έλληνες. Η αντεπίθεση των Ιταλών, το Μάρτιο του 1941, απέτυχε, με κέρδος μόνο μικρές εδαφικές εκτάσεις στην περιοχή της Χειμάρρας. Τις πρώτες μέρες του Απριλίου, με την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ξεκίνησαν και αυτοί νέα αντεπίθεση. Από τις 12 Απριλίου, ο Ελληνικός Στρατός άρχισε να υποχωρεί από την Αλβανία, για να μην περικυκλωθεί από τους προελαύνοντες Γερμανούς. Ακολούθησε η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, στις 20 Απριλίου και με τους Ιταλούς, τρεις μέρες αργότερα, οι οποίες περαίωσαν τυπικά τον ελληνοϊταλικόγερμανικό πόλεμο.

Η απόκρουση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε τη πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ανύψωσε το ηθικό των λαών στη σκλαβωμένη Ευρώπη. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νίκη των Ελλήνων επηρέασε την έκβαση ολόκληρου του πολέμου, καθώς υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμάχους τους Ιταλούς που έχαναν τον πόλεμο με την Ελλάδα. Η καθυστερημένη επίθεση τον Ιούνιο του 1941, ενέπλεξε τις γερμανικές δυνάμεις στις σκληρές συνθήκες του ρωσικού χειμώνα, με αποτέλεσμα την ήττα τους στη διάρκεια της Μάχης της Μόσχας.ΠαραρτήματαΔιάγγελμα Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν Λαόν.


28η Οκτωβρίου 1940
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελληνες, μου εξήτησε σήμερον την 3ης πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ίδιαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την 6η πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος.
Τώρα θα αποδείξωμεν εαν πράγματι έιμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Ολον το Εθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Ιωάννης ΜεταξάςΔιάγγελμα της Α.Μ. του Βασιλέως προς τον Ελληνικόν Λαόν.

28η Οκτωβρίου 1940
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Κατα την Μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε Ελλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των μέχρι τέλους και θα φανώσιν αντάξιοι της ενδόξου ημών ιστορίας.
Με πίστη εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Εθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι τελικής νίκης.

Γεώργιος Β'“10 Απριλίου 1941"

Μετά τήν συνθηκολόγηση μέ τήν Γερμανία παραδίδονται τά οχυρά Παλιουριώνες* καί Ρούπελ*. Οί Γερμανοί εκφράζουν τόν θαυμασμό τους στούς Ελληνες στρατιώτες, δηλώνουν ότι αποτελεί τιμή καί υπερηφάνεια τό ότι είχαν σάν αντίπαλο έναν τέτοιο στρατό καί ζητούν από τόν Ελληνα διοικητή νά επιθεωρήσει τόν Γερμανικό στρατό ώς ένδειξη τιμής καί αναγνωρίσεως! Η Γερμανική Σημαία υψώνεται μόνο μετά τήν πλήρη αποχώρηση τού Ελληνικού Στρατού.

Ένας Γερμανός αξιωματικός τής αεροπορίας εδήλωσε στόν διοικητή τής ομάδος μεραρχιών Ανατολικής Μακεδονίας αντιστράτηγον Δέδε ότι ό Ελληνικός Στρατός ήταν ό πρώτος στρατός στόν οποίον τά στούκας δέν προκάλεσαν πανικό.

“Οι στρατιώται σας” είπε, ”αντί νά φεύγουν αλλόφρονες, όπως έκαναν είς τήν Γαλλία καί τήν Πολωνία, μας επυροβόλουν από τας θέσεις των.”Οχυρό Ρούπελ
Το οχυρό Ρούπελ είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων που έφερε το όνομα Γραμμή Μεταξά, με συνολικό ανάπτυγμα καταφυγίων 1.849 μέτρα και μήκος στοών 4.251 μέτρα. Το Ρούπελ, κατασκευασμένο στις δυτικές αντηρίδες του όρους Τσιγγέλι στον ποταμό Στρυμόνα , μαζί με το οχυρό Παλιουριώνες εξασφάλιζαν τη στενωπό Ρούπελ.

Χρονικό οχυρού Ρούπελ (6 - 9 Απριλίου 1941)
6 Απριλίου
H γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 05.15 της 6ης Απριλίου. Για τον κανονισμό των βολών πυροβολικού είχε μεταφερθεί στα βόρεια του Στρυμόνα ένα δέσμιο στη γη αερόστατο, η παρουσία του ήταν προκλητική καθώς η ελληνικές δυνάμεις στερούσαν από αεροπορική κάλυψη. Ελάχιστα λεπτά αργότερα άρχισαν οι επιθέσεις από αεροσκάφη στούκας, στόχος τους εκτός από το οχυρό ήταν και το Κέντρο Αντίστασης Καπίνας.

Η γερμανική επίθεση στα ανατολικά του Ρούπελ

Στα ανατολικά του αριστερού υποτομέα του Συγκροτήματος Σιδηροκάστρου έδρασαν τα τάγματα ΙΙ/125 & ΙΙΙ/125, όπου σύμφωνα με το σχέδιο της επίθεσης έπρεπε πρώτα να καταλάβουν το ύψωμα 350 στο διάκενο των οχυρών Ρούπελ-Καρατάς. Για να μην καταληφθεί το ύψωμα πολέμησαν, η διμοιρία του φυλακίου Κούλας, και του 3ου λόχου προκάλυψης. Το ΙΙ/125 τάγμα πλησίασε, στις 06.40, το ύψωμα 350 και το κατέλαβε με αιφνιδιαστική επίθεση, ακολουθούμενο από το ΙΙΙ/125.

Επίθεση του ΙΙΙ/125 γερμανικού τάγματος

Εκμεταλλευόμενοι τις πτυχώσεις του εδάφους, οι Γερμανοί έφθασαν σε απόσταση 200 μ. από τα έργα του οχυρού Ρούπελ. Οι υπερασπιστές του οχυρού μαζί με την βοήθεια του Καρατάς και του πυροβολικού κατάφεραν να αποκρούσουν και της τρεις επιθέσεις του τάγματος.

Διείσδυση του ΙΙ/125 γερμανικού τάγματος στα νώτα του Ρούπελ

Οι Γερμανοί του ΙΙ/125 τάγματος υποβλήθηκαν σε παρόμοιες δοκιμασίες, αλλά ήταν ο μόνος πραγματικός κίνδυνος για τις ελληνικές δυνάμεις καθ’όλοι την διάρκεια του αγώνα. Από τους 100 άντρες πέρασαν οι 60 με μια ομάδα βαρέων πολυβόλων και μια ομάδα διαβιβαστών. Οι υπόλοιποι λόχοι του τάγματος γνώρισαν την καταστροφή. Ο 5ος λόχος σχεδόν διαλύθηκε. Ο 8ος κατάφερε να περάσει το βράδυ της 6-7/4 και ενώθηκε με τα υπόλοιπα τμήματα το μεσημέρι της 7/4 με πολύ μεγάλες απώλειες.

7 Απριλίου

Την αυγή του 7ης Απριλίου συγκροτήθηκαν τρεις περίπολοι του Ρούπελ με αποστολή την εκκαθάριση της περιοχής από τους εχθρούς και την αποκατάσταση της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αποτέλεσμα αυτής της περιπολίας ήταν η σύλληψη 14 αιχμαλώτων με 3 συσκευές ασυρμάτου και 2 όλμους. Επίσης δεν έλειψαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, μάλιστα στις 7 και 8 Απριλίου, τα στούκας χρησιμοποίησαν βόμβες 500 κιλών. Η υποχώρηση των Γερμανών και οι μικρές απόλυες των Ελλήνων υπερασπιστών ανύψωσαν το ηθικό των Ελλήνων. Ο Παπακωνσταντίνου σημειώνει χαρακτηριστικά: "Το ηθικόν των στρατιωτών υπέροχον. Τους βομβαρδισμούς και την κόλασιν πυρός υποδέχοντο με ζητωκραυγάς".
Αγώνες εναντίον των Γερμανών στα νώτα του Ρούπελ.

Η παρουσία των Γερμανών στα νότια του οχυρού Ρούπελ απασχόλησε τις ελληνικές δυνάμεις. Η διμοιρία αρμάτων που θα ενεργούσε με το απόσπασμα του Παπαχατζή δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω εδαφικών δυσχερειών. Εναντίων των Γερμανών που είχαν καταλάβει το παρατηρητήριο της 7ης πυροβολαρχίας στο ύψωμα Τεπελάρ κινήθηκαν δύο διμοιρίες του 3ου λόχου υπό των Νιάνου και Παπαχατζή υπό τον ανθυπολοχαγού Καρατζά. Μετά από ολοήμερη μάχη, οι ελληνικές δυνάμεις κατάφεραν να απωθήσουν τους Γερμανούς στο ύψωμα Γκολιαμά ανάμεσα στο χωριό Κλειδί και το λόφο Λουτρών.

8 Απριλίου

Στις 6:00 το πρωί της 8ης Απριλίου το οχυρό Ρούπελ δέχτηκε νέο σφοδρό βομβαρδισμό από την αεροπορία και το πυροβολικό, που συνεχίστηκε όλη την ημέρα. Οι Γερμανοί του ΙΙΙ/125 τάγματος ετοιμάστηκαν για νέα επίθεση με τρεις ομάδες εδάφους και μία διμοιρία σκαπανέων. Για το σκοπό αυτό ενισχύθηκε με δύο διμοιρίες του 13ου και 14ου λόχου.Οι απώλειες του οχυρού την ημέρα αυτή ήταν ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες οπλίτες ενώ οι υλικές ήταν ελάχιστες. Σημαντικές, αντίθετα, ήταν οι απώλειες του εχθρού. Ενέργειες για την εξουδετέρωση των Γερμανών στα νώτα του Ρούπελ. Πιο σοβαρή ήταν η κατάσταση στα νότια του οχυρού αφού το ΙΙ/125 τάγμα ενισχύθηκε από την κάθοδο των γερμανών δυνάμεων της 5ης Ορεινής Μεραρχίας στα δυτικά του Στρυμόνα.

Η κατάσταση χειροτέρεψε για την ελληνική πλευρά γιατί η Ομάδα Μεραρχιών διέταξε τα τάγματα του 41 Συντάγματος Πεζικού να επιστρέψουν στης αρχικές τους θέσεις μάχης. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη καθώς η επόμενη προγραμματισμένη ενέργεια ήταν η διάβαση του Στρυμόνα από την 5η Ορεινή Μεραρχία.

9 Απριλίου

Το οχυρό Ρούπελ υπέστη βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορίας και την ημέρα αυτή. Μέχρι το μεσημέρι οι βομβαρδισμοί ήταν μικρής έντασης αλλά από τις 14:00 μετατράπηκαν σε σφοδρούς. Στις 12:30, όμως, όταν επρόκειτο να εφορμήσουν τα τμήματα κρούσης, το ελληνικό πυροβολικό εξαπέλυσε στους χώρους εξόρμησης το φονικό πυρ και προκλήθηκαν πολλές και βαριές απόλυες στους Γερμανούς. Μετά από αυτό τα γερμανικά τμήματα άρχισαν να οπισθοχωρούν. Οι απόλυες του οχυρού ήταν πέντε νεκροί και έντεκα τραυματίες. Στις 17:00 προσήλθαν Γερμανοί κήρυκες για να γνωστοποιήσουν την συνθηκολόγηση του ΤΣΑΜ ζητώντας την παράδοση του οχυρού.

Ο διοικητής του, Ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος απάντησε ότι τα οχυρά δεν παραδίδονται αλλά καταλαμβάνονται και ότι θα συνεχίσει τον αγώνα στερούμενος άλλων διαταγών. Ο κήρυκας διαβεβαίωσε στην στρατιωτική του τιμή ότι δεν επρόκειτο για απάτη και όρισε συνάντηση για την 6:00 της επόμενης 10/4. Το οχυρό επικοινώνησε με τη Μεραρχία όπου κοινοποίησε την συνθηκολόγηση. Η αντίδραση των ανδρών του οχυρού ήταν ότι ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστή. Την επομένη 10 Απριλίου 1941 έλαβε χώρα η παράδοση του οχυρού. Τα γερμανικά τμήματα "μας εσεβάσθησαν και μας ετίμησαν", σύμφωνα με την έκθεση Πλευράκη. Έξω από το οχυρό ήταν παραταγμένο γερμανικό τμήμα και απέδωσαν τιμές. Ο εντεταλμένος για την παραλαβή του οχυρού Γερμανός αξιωματικός συγχάρηκε τον διοικητή του, Ταγματάρχη Γεώργιο Δουράτσο, διαβεβαιώνοντας τα συγχαρητήρια και το θαυμασμό των ανωτέρων του. Τόνισε μάλιστα ότι για τους Γερμανούς αποτελούσε τιμή και υπερηφάνεια ότι είχαν ως αντίπαλο έναν τόσον ηρωικό στρατό. Σχετικά με τις απόλυες των εμπολέμων στον αριστερό υποτομέα του Συγκροτήματος Σιδηροκάστρου, ο Πλευράκης σημειώνει στην έκθεση του: "Αι απώλειαι ασήμαντοι έναντι τοιούτου αγώνος ώστε περιορισθεί σε 4 νεκρούς αξιωματικούς και 40 άνδρες τραυματίες 2 αξιωματικοί και 150 άνδρες. Απεναντίας του αντιπάλου βαρύτατε ως μαρτυρούν τα υπάρχοντα νεκροταφεία και ας αποσιωπώ δια λόγους σκοπιμότητος".Οχυρό Παλιουριώνες

Το οχυρό βρισκόταν βορειοανατολικά της κωμόπολης Νέο Πετρίτσι Σερρών.

Οι οχυρώσεις του αποτελούνταν από τρία συγκροτήματα και δύο μεμονωμένα πολυβολεία, με υπόγειες στοές που έφταναν τα 1762 μέτρα. Τα επιφανειακά του έργα ήταν, 4 απλά και 6 διπλά πολυβολεία, 2 σύνθετα πολυβολεία-παρατηρητήρια, 1 σύνθετο πολυβολείο-αντιαρματικό πυροβολείο, 1 σύνθετο πολυβολείο-βομβιδοβολείο, 1 αντιαεροπορικό πολυβολείο, 1 αντιαρματικό πυροβολείο, 1 μονό και 1 διπλό ολμοβολείο, 3 πολυβολεία πλαγιοφύλαξης, 7 παρατηρητήρια, 2 σταθμούς οπτικού, 4 απλές εξόδους, 1 έξοδος με πολυβόλο και 1 εξόδος με παρατηρητήριο και βομβιδοβολείο.

Ο οπλισμός του αποτελείτο από 2 πυροβόλα των 75mm, 1 αντιαεροπορικό των 20mm, 2 αντιαρματικά των 37mm, 3 όλμους των 81mm, 31 πολυβόλα, 16 οπλοπολυβόλα, 35 βομβιδοβόλα και επανδρώνονταν από 15 αξιωματικούς και 585 υπαξιωματικούς και οπλίτες.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

15 σχόλια :

 1. σχόλιο από το παρελθόν του ξυπνήστε ρε:
  Ο ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΛ SPACE TIMELORD... ......666......2 Ιανουαρίου 2012 - 9:33 μ.μ.
  ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ;

  O ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!
  ΝΕΦΕΛΙΜΙΟΣΙΩΝΙΑ ΠΝΕΕΤΑΙ ΤΑ ΛΟΙΣΘΙΑ!

  ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΤΑ ΡΥΠΑΡΑ ΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ! ΕΙΔΙΚΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ D.N.A....ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ...ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ...ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑ....ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ''ΕΛΙΤ'' ΟΠΟΥ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΩΣ ΓΚΟΥΡΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΚΡΕΑΣ ΑΠΟ ΒΡΕΦΗ!....ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;....ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΥΚΟΛΟ...ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ...ΚΑΙ ΨΑΞΤΕ! Η ΙΔΙΑ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΙΤ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ - ΔΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΡΥΠΑΡΩΝ ΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ!
  ΑΝ ΠΑΡΟΛΑ ΤΑΥΤΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. καλημερα μπουρδελο κοσμε καλημερα πουτανα γη,καλημερα καριοληδες ανθρωποι,γαμιεστε ολοι απο τον νοτιο μεχρι τον βορειο πολο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ακου ζουδι.....μεσα σε ολουσ εισαι κι εσυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ'αηους???

   Διαγραφή
 3. ΖΗΤΩ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!!

  ΖΗΤΩ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ !! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. καλημερα!!!!!κοσμε!!!!
  ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΕΛΛΑΔΑ!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=P3pHY7auD8w

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. είπε η κάρχια με μούτρα σαν να την κατούρησε χελώνα

   Διαγραφή
  2. 28 Οκτωβρίου 2016 - 10:47 π.μ.
   Για να το λες ,την εχεις παθει πολες φορες

   Διαγραφή
 5. ΖΗΤΩ Η ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΑΤΗ
  ΖΗΤΩ Ο ΜΟΡΦΕΑΣ
  ΖΗΤΩ Ο ΨΩΡΡΑΣ
  ΖΗΤΩ Ο ΤΑΡΑΡΟΜ
  ΖΗΤΩ ΤΟ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΩΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ
  ΖΗΤΩ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΚΗΣ
  ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ
  ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ


  ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ ΑΗΡ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

  ΔΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ COPY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ?.....ΕΕ ΤΙ ΕΚΠΛΗΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ?.....ΕΛΑ ΒΡΕ ΓΙΩΡΓΟ ΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΚΟΠΗΚΕ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ PIONG-YANG) KAI ΗΛΘΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΦΥΓΩ ΝΤΡΡΡΙΝ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΑ ΛΕΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ? ΕΜΠΡΟΣ ΛΕΩ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΜΕ ΡΩΤΑΕΙ ΕΑΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΟΥΣΕ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΣΤΟ Α.Τ.Μ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΔΑ ΤΡΕΛΑΘΗΚΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΑΡΤΕ ΛΕΩ ΚΥΡΙΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΣ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ 20,000 ΕΥΡΩ ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΛΕΩ ΕΓΩ ΤΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 20 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ? ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΣΕ ΔΟΥΛΕΥΕ ΣΕ ΚΑΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΑΝ ΖΗΤΗΣΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΤΟΝ ΕΝΟΧΛΗΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕ ΟΤΙ ΕΧΘΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΙΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ 20,000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΛΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΕΑΝ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΙΠΑ ΣΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΛΕΙΣΑ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ 2 ΛΕΠΤΑ ΝΤΡΙΝΝΝ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΛΙ Η ΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΑ ΛΕΩ ΕΙΣΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΠΡΙΝ 10 ΛΕΠΤΑ? ΟΧΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ ΠΑΙΡΝΩ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΑ ΗΡΕΜΑ ΗΡΕΜΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ 20,000 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ? ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ Ο ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ 20 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟ 150 ΕΥΡΩ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΚΥΤΩΣΕΙ Ο ΑΘΛΙΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΕ ΟΤΙ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΗΚΑΝΕ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ!!!!.......ΠΩΩ ΠΩΩ ΠΩΩΩ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Ε? ΤΙ ΜΟΥ ΛΕΣ? ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟ ΕΙΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ?.....ΑΣΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΧΤΥΠΟΥΣΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΝ ΠΗΡΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΞΗΓΗΣΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΓΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΣ??.....ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΩΩΩ ΠΩΩ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΓΩ ΠΙΣΤΩΣΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΛΑΤΕ ΦΕΡΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΔΙΚΑ Η ''ΜΑΥΡΟΚΥΛΩΤΟΥ'' ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ Η ΜΑΣΑ....ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΩΩ ΠΩΩ ΚΡΙΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.... ΚΑΤΣΕ ΘΑ ΠΩ ΣΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕ...ΟΩΩΩΩ ΑΙΣΧΟΣ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ....ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΜΕ salom....salom..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΙΚΗΘΗΚΑΝ..!!!

  ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ..!!!

  ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΛΟΓΟΥ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ…

  ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΛΟΓΙΑ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ,ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΤΟ ΤΕΛΙΩΣΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ…

  ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΞΕΡΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ??
  ΟΣΗ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΝΤΙΡΛΙΝΤΑΧΤΑ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ,ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ «ΠΑΝΤΑ»..!!!!

  ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟ ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΠΑΡΟΝΤΑ,ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΝ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ,ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΖΟΥΝ,ΝΑ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙ,ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ,ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΝΤΑ..ΘΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟ..!!!

  ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΘΙΞΟΥΝ ΕΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΕΣΕΝΑ ΕΛΛΗΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΟΥΝ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΑ..

  Η ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ,ΑΦΟΡΑ 100% ΕΣΕΝΑ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ,ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕ ΜΗ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΓΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΛΕΟΝ,ΟΧΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ..!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=ks86Y65LtW0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥΣ ΜΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ 20/20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ,ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΡΥΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000 ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΚΑΙ 100.000 ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ,ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΛΑΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ...

   ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ,Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ ΞΑΝΑΓΙΕΝΝΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΑΛΙ..!!!!

   Διαγραφή
  2. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΛΟΞΑ ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΟΠΙΣΤΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΣΩΡΡΙΛΑ ΤΟΝ ΜΠΟΥΧΕΣΑ

   Διαγραφή
  3. ΤΑ ΔΕΚΑΡΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΣΩΡΡΑ ΒΡΩΜΥΛΕ ΑΠΟΑΤΕΩΝΑ? ΣΑΝ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ ΤΟ ΘΥΜΙΑΜΑ ΤΟ ΑΠΟΦΕΥΕΓΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΕΙΣ ΚΑΡΙΟΛΗ...ΚΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΑΣ ΠΕΡΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΘΑ ΣΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΕΣ...ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΓΑΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΕΦΤΕΣ !! ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΕΞΩ ΒΥΖΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΩΚΥΛΩΤΟΥ ΘΑ ΤΙΣ Γ@ΜΗΣΟΥΝΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΡΕΧΑΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΣΕΣ ΟΛΟΙ ΣΑΣ.....

   Διαγραφή
  4. ΣΑΣ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ ΕΒΡΑΙΚΑ ΣΚΑΤΑ...

   ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΒΒΙΝΟ ΣΑΣ Η ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΙΣ,ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ,ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΡΟΤΣΑΙΛ ΠΟΥ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ...

   ΤΟ 2% ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ,ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 55% ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΝΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗ ΧΩΡΑ...

   ΩΡΑΙΑ ΕΕΕΕΕΕ??? ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ??

   Διαγραφή
  5. ΤΙ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΣΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ,ΜΑΓΟΣ ΕΙΜΟΥΝ??

   "ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΟ ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΠΑΡΟΝΤΑ,ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΝ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ,ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΖΟΥΝ,ΝΑ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙ,ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ,ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΝΤΑ..ΘΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟ..!!!"

   Διαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]